Persondatapolitik
Her kan du læse, hvordan Kiosken Rødbyhavn håndtere personoplysninger.

 • Dataansvarlig
  Kiosken Rødbyhavn er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.


 • Vores kontaktoplysninger
  Kiosken v/ Jimmi Vinther
  Enkeltmandsvirksomhed
  CVR: 25319605
  Havnegade 44
  4790 Rødbyhavn
  E-mail: kiosk@c.dk
  Telefon: 54 60 52 19
  Etableret d. 1. maj 2010


 • Hvilke personoplysninger indsamler vi, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen

  • Besøg på hjemmeside
   • Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:
    • type af browser
    • søgeterme
    • IP-adresse
    • informationer om computer
     • Type af internetbrowser
     • Skærmopløsning
     • Sprog

   • Formålet med indsamlingen
    Denne indsamling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud

   • Retsgrundlaget
    Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f

   • Modtagere af oplysninger
    Eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.

   • Tidsrum for opbevaring
    Oplysningerne slettes, når du ikke har besøgt hjemmesiden i 1 år. Har du købt på vores webshop, opbevares dine oplysninger i fem regnskabsår jf. bogføringsloven.

  • Køb eller kommunikation via hjemmeside
   • Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger du selv angiver:
    • navn
    • adresse
    • e-mailadresse
    • telefonnummer
    • betalingsmetode
    • leveringsønsker
    • IP-adresse

   • Formålet med indsamlingen
    Levering af bestilte produkter, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til at returnere og reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

   • Retsgrundlaget
    Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en varer til dig, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

   • Modtagere af oplysninger
    PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

   • Tidsrum for opbevaring
    Oplysningerne bliver slettet 3 år efter købet, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

  • Tilmelding af nyhedsbrev
   • Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende oplysninger:
    • navn
    • e-mailadresse

   • Formålet med indsamlingen
    At varetage vores interesse i at kunne levere et nyhedsbrev til dig.

   • Retsgrundlaget
    Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

   • Modtagere af oplysninger
    Mailchimp
    The Rocket Science Group, LLC
    675 Ponce de Leon Ave NE
    Suite 500
    Atlanta, GA 30308 USA

   • Tidsrum for opbevaring
    Oplysningerne gemmes så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.


 • Dine rettigheder
  • Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)
   Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

  • Ret til berigtigelse (rettelse)
   Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig. Vi retter oplysningerne senest 1 måned efter modtagelse af anmodningen.

  • Ret til sletning
   Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

  • Ret til begrænsning af behandling
   Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse
   Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
   Du har i ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  • Retten til at tilbagekalde samtykke
   Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.


 • Sikkerhed
  • Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
  • Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.


 • Klageinstans
  • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

[s]